„Саяси және құқықтық оқудың тарихы” оқытудың мақсаты—студенттерді заң ғылымының  негізгі жетістіктерімен, қоғамдық қатынастарды дамыту мен жетілдірудегі мемлекет пен құқықтың ролімен, заңдарды қолдану дағдыларымен қатынастыруға бағытталған. Заң орындалғанда ғана әрекет етеді, өмір сүреді. Ол үшін елдің заңдарын білу қажет.

Курс міндеті:

-Қазіргі ғылыми-техникалық жетістіктерге сүйеніп, студенттерді кейінгі кәсіби қызметіне қажетті білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру;


-Оқу уақытын жұмыс түрлері бойынша ұтымды бөлу, оқыту әдістерін- техникалық құралдарды, көрнекілік, т.б. құралдар пайдалану арқылы оқыту әдістемесін жетілдіріп, студенттерге оқу материалдарын терең меңгеру;

-Студенттердің уақытын ескере отырып, олардың өзіңдік жеке оқу жұмыстарын жоспарлауды, ұйымдастыруды жақсарту;

-Оқу және зерттеу процесінің байланысын күшейту студентердің  шығармашылық қабілетін белсендіру;

-Теориялық білімдерді белсенді практикада пайдалануға жүйелеуКылмыс құтық қықтың пәнің оқудың басты мақсаты –білімді белгілі бір жүйеге келтіретін кәсіпкерлік құқығының теориялық негіздерін қамту, кәсіпкерлік заңдарының құқықтық қағидаттары мен нармаларың түсіндіру, нормативтік құқықтық

актілердің қарама- қайшылықтары мен кемшіліктерін анықтау және оларды жоюдың тәсілдерің көрсету, кәсіпкерлік тәжірибесімен, кәсіпкерлердің құжаттарымен , салық

стандарттарымен таныстыру.

Курстың міндеті: Қылмыстық  құқықтың негізгі міндеті студенттердің құқықтық санасын дамыту және құқықтық білімдерін кеңейту. Сонымен қатар курстың міндеттеріне жатады:

  • Студенттерді азаматтық құқық институттарымен, қағидаларымен  таныстыру;
  • Қоғамдық қарым қатынасты реттеуде азаматтық құқықтың ролін айқындап, ұғындыру;
  • Студенттер бойына кәсіби дүниетанымдық қасиеттерді қалыптастыру және дамыту;
  • Болашақ заңгер мамандығы мен қатар өзге де мамандық иесіне қажетті негізгі құқықтық түсініктер мен ұстанымдарды студент бойына сіңіру.

Курстың міндеті: Дербес сала ретінде қылмыстық  құқықты оқыту барысында

кәсіпкерлік   құқықта   жеке   құқықтық   қатыныстарды   реттеужөнінде білім беру. Сонымен қатар студенттердің мына білімді игеруі табылады: кәсіпкерлік құқықты жеке құқықтағы ҚР дербес құқық   саласы   ретінде   қарастыру;   кәсіпкерлік   сипаттағы   жеке

құқықтық қатыныстарды реттейтін қазақстандық заңдылық пен халықаралық шарттар жөнінде мағұлмат беру.